Polityka Prywatności

Opisywane tu dane zbierane są przez Initial plc. Przypatrując się temu do czego używa się waszych danych osobowych, wyjaśnimy reguły ich przetwarzania zgodne z polityką prywatności oraz wynikające z niej wasze możliwości.

Initial plc zbiera tylko takie dane osobiste, które są istotne dla znalezienia odpowiedzi na pytanie ankietowe lub dla dostarczenia zamówionej usługi. 

Informacje o klientach mogą być przekazane i użyte przez inną filię, a także mogą znaleźć się w ich posiadaniu dzięki  pozostawieniu danych na stronie, dając tym samym  wyraźne przyzwolenie na przenoszenie danych zebranych na stronie do tych filii, jednak tylko w celu dostarczenia interesujących was informacji o usługach, oferowanych przez filię.

Ta strona używa przeglądarki o nazwie “cookie”. “Cookies” są plikami, które  przeglądarka umieszcza na twoim twardym dysku. To znany sposób na zidentyfikowanie użytkownika za każdym razem, gdy wraca na tą stronę, nie trzeba wówczas wprowadzać swoich danych. Więcej na temat działania cookies na wikipedia.org. Większość przeglądarek pozwala na wyłączenie cookies. Aby to zrobić, należy otworzyć menu pomoc przeglądarki, choć może to ograniczyć bazujące na stronie serwisy, których możesz używać.

Każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. Aby otrzymać kopię swoich danych osobowych zgromadzonych przez Initial plc należy napisać na adres:

Dodaj lokalny adres