Oświadczenie prawne Initial

Wymienione warunki stosują się do umieszczających materiały na tej stronie i składają na nich odpowiedzialność za zapoznanie z tym innych  osób, które mogą za ich sprawą udostępniać taki materiał.

Strona chroniona jest prawem autorskim. Została opublikowana przez Initial plc i nie może być powielana inaczej niż poprzez ściągnięcie i obejrzenie na pojedynczym CPU jedynie do osobistego   użytku. Nie może być  powielana ani udostępniana w Internecie  bez uprzedniej pisemnej zgody Initial plc.

Nazwy Initial®” są zarejestrowanymi znakami towarowymi.

Jakiekolwiek naruszenie praw Initial plc będzie skutkowało podjęciem odpowiednich działań prawnych.

Ta strona pełni jedynie rolę  informacyjną. Initial plc uważnie i  rozsądnie tworzył treść tej strony, ale nie gwarantuje  dokładności informacji i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z powodu poszczególnych jej fragmentów lub jakiegokolwiek ich wykorzystania.

Nic na tej stronie nie stanowi oferty lub zaproszenia do sprzedaży lub starania się o ofertę kupna jakichkolwiek udziałów, ani nic na tej stronie nie powinno być postrzegane jako rekomendacja zakupu udziałów w Initial plc. Rozważając inwestycję, należy wyrobić sobie własną niezależną ocenę i szukać własnej, profesjonalnej, prawnej i finansowej porady.